Doświadczenie zawodowe:

2006-2008      Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza w Chojnicach - lekarz stażysta, lekarz SOR

2008-2014      Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM w Szczecinie - lekarz rezydent

2008-2015      Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie - lekarz

2014-2015      Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie - lekarz anestezjolog

2015-2018      Szpital Specjalistyczny im. prof.  A. Sokołowskiego Szczecin Zdunowo - lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

od 2018           Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o. o. - lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

od 2018           Szpital Powiatowy w Pyrzycach - lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Kursy i szkolenia:

2008 - 2014    Obowiązkowe kursy specjalizacyjne, zgodnie z programem specjalizacji z Anestezjologii i Intensywnej Terapii, m.in. "Diagnostyka i leczenie bólu", "Anestezja w położnictwie",  "Anestezjologia i intensywna terapia dziecięca", "Anestezja i analgezja regionalna"

04.2012           Kurs doskonalący: "Ostra niewydolność nerek"

04.2012           Kurs doskonalący: "Zastosowanie bronchoskopii w praktyce lekarskiej"

09.2012           Kurs: "Szkoła - Leczenie pozaustrojowe na oddziale intensywnej terapii"

10.2012           Kurs Leczenia Żywieniowego Polskiego Towarzystwa  Żywienia Klinicznego

11.2013           Kurs doskonalący: "Ultrasonografia w anestezjologii regionalnej. Identyfikacja oraz techniki wykonywania blokad nerwów obwodowych i splotów".

11.2014           CEEA kurs nr 1 "Znieczulenie i intensywna terapia chorych z patologią układu oddechowego"

02.2015           Staż w zakresie znieczuleń do transplantacji płuc w Medizinische Hochschule Hannover

04.2015           Warsztaty "iLA active Hands-on & Lung Protection Workshop"

10.2015           CEEA kurs nr 2 "Serce i krążenie"

03.2016           Trudne drogi oddechowe - warsztaty z użyciem symulatora pacjenta

04.2016           Kurs medyczny:  Monitorowanie hemodynamiczne w intensywnej terapii - poziom zaawansowany

05.2016           Kurs medyczny w formie warsztatów: Świadoma i poinformowana zgoda pacjenta na leczenie

12.2016           CEEA kurs nr 3 "Intensywna terapia, medycyna ratunkowa, krew i przetaczanie krwi"

06.2017           Euroanaesthesia 2017 Geneva, "Thoracic Workshop"

2008-2018      Udział w licznych ogólnopolskich sympozjach i konferencjach naukowych.